torsdag 27 mars 2014

Ungdomars vardagsekonomi... med eller utan ränta?

Jag sitter på föreläsning med bankrepresentanter som berättar om vardagsekonomi för ungdomar.

Eleverna i år 8 och år 9 sitter på föreläsning och lyssnar på hur de kan tänka kring sin egen framtid. Det är viktiga frågor som de berättar om:

- Vilka risker finns kring sparande i olika former gällande risk?
- Vilka utgifter får man när man flyttar hemifrån?
- Vad är skillnaden mellan SMS-lån och ett "vanligt" lån?

En ungdom kostar ungefär 70 000 - 73 000 kr på ett år, lågt räknat. Det kanske inte alla ungdomar har förstått? 

Bankkvinnorna tycker man bör ha koll på 3 saker:

  1. Räkningar, där en missad räkning som inte betalas renderar i drygt 1600 kronor i olika pålagor.
  2. Sparande. att konsumera mindre. Det lönar sig att köpa Cola och godis på billigare affärer, en exempelvis på mackar. Undvika impulsköp... hur lätt nu det är?!
  3. Budget, en planering av sina inköp och utgifter. Vart tar pengarna vägen?
Den frågan ställer vi nog ofta till oss själva!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

häst från Dalom