torsdag 16 april 2015

Nationella prov... dagens frustration.

Har du skrivit ett nationellt prov någon gång?

Förmodligen har du det. Vem minns inte den där pirriga känslan av att skriva ett prov som alla andra i landet gjorde samtidigt? Då förstod jag inte riktigt vad det fyllde för syfte, men nu vet jag mer, efter tio års arbete i läraryrket. Saken är dock den... att jag är inte säker på att Skolverkets betygsgrupp i svenska och engelska hängt med.Jag har idag sett tydliga exempel på hur bedömningsanvisningar i årets nationella prov (år 9) i svenska och engelska går stick i stäv med de direktiv som varenda lärare ska följa i samband med införandet av den "nya" läroplanen, Lgr 11. Alla former av bedömning som bara behandlar ett kunskapskrav kan enligt Skolverkets egna direktiv bara betygsättas med streck (-), F, E, C och A. Enda gången som mellanbetygen dyker upp är i slutet av en termin. 

I samband med de nationella proven så kan, enligt Skolverket:

  • enskilda kunskapskrav bedömas utifrån HELA betygsskalan, streck, F, E, D, C, B och A
  • tre olika kunskapskrav, som vart och ett bedömts utifrån HELA skalan, skall summeras och få ett slutbetyg på hela provet.
  • I engelska: det är exakt samma anvisningar nu som före den nya läroplanens införsel: det enda som skiljer är när man för in resultaten i en matris och då kan det faktiskt, tro det eller ej, bli följande betyg: streck (-), F, F+, E, E+, D, D+, C, B och A.

  • Det Skolverket alltså gör när det går emot sina egna direktiv är följande:
  1. sätter poäng på uppgifter och översätter ett visst antal poäng till ett visst betyg. Det enda ämne detta fungerar i enligt Lgr 11 är Matematik.
  2. använder hela betygsskalan fast det bara är enskilda kunskapskrav, eller ett fåtal, som bedöms. Enligt LGR11 finns bara F, E, C och A (med tillhörande värdeord) att tillgå vid bedömning av elevers kunskapsnivåer om det inte inkluderar alla kunskapskrav/är i slutet av en termin ( den summativa bedömningen). Ändå använder Skolverket i sina rättningsinstruktioner hela skalan i svenska, och en tiogradig skala (!!!) i engelska.
Jag kommer skriva mer om detta vid ett senare tillfälle, var så säker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

häst från Dalom