torsdag 14 november 2013

Föräldraledig Vs Föräldraupptagen

Jag är föräldraupptagen.

Lycklig blev jag när jag läste mitt arbetslags protokoll tidigare i veckan. Högst upp i dokumentet står det en ruta för alla som brukar vara med, men efter mitt namn stod det "Föräldraupptagen". Jag kanske till viss del har nämnt just det ordet för mina kollegor, men väldigt kul att se att de också hjälper mig använda rätt epitet på orsaken till varför jag inte är på jobbet.

Att vara föräldraledig innebär att man är ledig från jobbet för att ägna sig en stund åt att vara förälder, för att sedan återvända till det viktiga -jobbet.

Att vara föräldraupptagen innebär att man är ledig från jobbet en stund för att vara förälder 24/7. Det betyder inte att man enbart den 24 juli är förälder, utan dygnet runt. Vi föräldrar som väljer att vara hemma med våra barn en lite längre tid gör det av olika orsaker, men några av de viktigaste är nog denna:

Vi vill umgås med våra egna barn, se dem utvecklas, se dem göra de där sakerna som barn gör för allra första gången från första parkett. Vi vill vara med vid det där tillfället när barnet för första gången snappar upp ett ord eller gör den där saken de aldrig tidigare gjort. Vi vill vara där och påverka varje sekund av deras vakna tid, med förhoppningen om att just vårt barn ska bli en trevlig människa som säger "tack för maten", ser andra människor, bjuder in andra till att umgås, blir självständiga, tar ansvar för sig själva och ineragerar i ett större sammanhang.

Det är klart man blir upptagen när man jobbar med det! Min önskan är att fler än jag slår ett slag för ordet "föräldraupptagen", så att fokus inte kommer att hamna utifrån en arbetsplats bild av att en kollega 'är borta för att ta hand om sitt eget barn, utan tvärtom: Kollegan AVSTÅR från att arbeta just för att tiden med barnet är viktigare än allt annat. Att få 100 % lön är en "värdslig sak", som Karlsson på Taket skulle säga!

Hjälp mig sprida uttrycket "föräldraupptagen"! Det kan man göra på olika sätt:


  • skriva en artikel (som jag tydligen har gjort)
  • börja använda ordet i sitt eget vokabulär och ta varje tillfälle att ställa ordet föräldraupptagen som ett alternativ när andra använder ordet föräldraledig (på ett vänligt sätt)
  • använda sociala media av olika slag
  • uppvakta den svenska språkpolisen... var nu den finns!
Nu måste jag fortsätta med att vara föräldraupptagen!

Jonas Tackerudh, lärare, förälder till tre barn och rumpmas


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

häst från Dalom