onsdag 9 oktober 2013

Fantastiska höst!

Vackra gula träd omringar mig.

Idag gick jag och dotra nya vägar bortanför bekvämlighetens asfalt. Jag sneddade över sumpmark och fick se en av Avestas storheter, Dalahästen, i ny dager.

Det är så vi upptäcker nya världar, nya infallsvinklar: studerar det vi redan sett från ett annat håll!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

häst från Dalom